Copyright

Deze website, inclusief de gepubliceerde informatie, valt onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van Methodelink.nl. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig onze gebruiksvoorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde partij niet toegestaan.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan.Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Privacyverklaring

Voor het meedoen aan sommige onderdelen van deze site is de registratie van uw naam en/of telefoonnummer en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Algemeen

Methodelink.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen van derden. Methodelink.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van de site te verwijderen. Methodelink.nl behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Registreren

Gegevens van uw school:

Als u uw BRIN-nummer invult, worden de adresgegevens automatisch ingevuld.

Brin nummer (optioneel)
Naam school
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Persoonlijke gegevens:

Voornaam
Achternaam
Functie
E-mailadres
Kies zelf een wachtwoord
(minimaal 5 karakters)

Vrouw   Man


Kies de groep(en) waar u les aan geeft

Doelgroep
Meerdere keuzes zijn mogelijk
  • Peuters
  • Groep 1
  • Groep 2
  • Groep 3
  • Groep 4
  • Groep 5
  • Groep 6
  • Groep 7
  • Groep 8


Kies de methodes waar u mee werkt

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur & Techniek
Programma’s voorschoolse educatie
Rekenen
Taal/lezen
Verkeer
Wereldoriëntatie


 
Algemene Voorwaarden

Voorbeeld video's