Aardolie.

Nieuwe video over aardolie.

In samenwerking met BP zijn er twee nieuwe video geproduceerd over de aanvoer, opslag en doorvoer van aardolie in de Rotterdamse haven en de verwerking van aardolie in de raffinaderij. ( destillatieproces)

Bovendien een spreekbeurtpakket voor de leerlingen, waar zij zelf vorm en inhoud aan moeten geven.

< Terug