tarwe - meel - brood

Voor groep 3, 4 (5) zijn er weer 2 nieuwe videoclips toegevoegd:

Van tarwe tot meel: In deze videoclip zien we hoe tarwe geoogst wordt en hoe het in een korenmolen en meelfabriek tot meel vermalen wordt.

Van meel tot brood: In deze videoclip zien we hoe een korenmolen en een meelfabriek tarwekorrels vermalen tot meel en daarna gaan we kijken hoe de bakker daar lekker ambachtelijk brood van bakt.


Gezond eten: de dokter met pensioen

Als je gezond leeft, eet en drinkt, dan kan de dokter wel met pensioen...
Het is dus wel duidelijk waar deze videoclip over gaat. 
De les is vooral gemaakt voor leerlingen uit groep 5, 6 (en 7).
Bij deze les vindt u 10 zelfcorrigerende vragen in de toets. 
Overigens: deze informatieve les is niet alleen voor kinderen bestemd hoor…


Videoclips over onze zintuigen

Over de zintuigen van ons lichaam staan nu videoclips in Methodelink.
Dat wil zeggen dat Methodelink nu uitgebreid is met videoclips over:
Onze huid
Voelen, proeven en ruiken
Ons ademhalingsstelsel
Oog en oor 


Lees verder >

Grondsoorten en bodemgebruik

Er staat weer een nieuwe les voor de bovenbouw online: Grondsoorten en bodemgebruik in Nederland. De samengestelde videoclip (van ongeveer 19 minuten) gaat over de grondsoorten, die in Nederland voorkomen, te weten klei, veen, zand en löss. Over iedere grondsoort is ook een aparte videoclip. De onderwerpen zijn:
Zeeklei- en rivierkleigebieden, stuwwal- en dekzandgebieden, hoog- en laagveengebieden, Löss- en duingebieden (deze videoclips duren ongeveer 4 minuten).


Lees verder >

Laat kinderen weer zingen!

NRC Handelsblad dd. 10 december: Laat kinderen weer zingen!
Redacteur Micha Spel stelt:  Muziekscholen sluiten, dus moet op basisscholen weer gezongen worden.
“Je zou het probleem bij de wortel willen aanpakken: laat kinderen weer zingen.  Zingen maakt blij. Zingen is gratis. Dus beperk muziekles niet tot een uurtje, maar begin de dag in elk geval op basisscholen weer standaard met zingen, zoals besnorde onderwijzers dat vroeger ook deden." 


Lees verder >